Rode Panda
ONZE PROJECTEN

STORK Ooievaars

In de jaren zestig was de ooievaar vrijwel uitgestorven in Nederland. Dit kwam onder andere door het gebruik van zware pesticiden op de weilanden. Hierdoor kon de ooievaar geen voedsel meer vinden en verdween de soort. Sinds 1969 zetten vele vrijwilligers, dierentuinen en Vogelbescherming Nederland zich hard in voor de ooievaar. En dat is zeer succesvol geweest.
Papegaai Gespiegeld

Ontwikkeling volgen

Dankzij deze inzet is het aantal broedparen in de afgelopen jaren toegenomen tot boven de 1000 en breiden de broedgebieden zich nog steeds uit. Het is belangrijk om de ontwikkeling en de verspreiding van de populatie te volgen, en om zo de overlevingskans voor de toekomst in de gaten te houden. 

De krachten gebundeld 

Om dit allemaal goed te laten verlopen is in 2009 STORK opgericht: Stichting Ooievaars Research en Knowhow. Deze organisatie werkt nauw samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon, het Vogeltrekstation, ooievaarsstations en vele nestpaaleigenaren. Zo worden de krachten gebundeld om de ooievaar goed te beschermen. 

Onze bijdrage 

Ook Vogelpark Avifauna werkt nauw samen met STORK. Zo plaatsen en beheren we diverse broedpalen in het vogelpark, wat momenteel geleid heeft tot 8-10 nesten per jaar. Ook helpen we met het ringen van jonge ooievaars voor wetenschappelijk onderzoek. Enkele ooievaars die als jong in Vogelpark Avifauna zijn geringd, zijn inmiddels al gespot in Spanje en Portugal. Andere ooievaars lijken niet weg te trekken uit Nederland. Dit soort informatie geeft veel nieuwe inzichten over bijvoorbeeld het trekgedrag van de ooievaar. 

ooievaarsringen
Beukenblad2@2x
Papegaai Gespiegeld

Overige projecten...

San Martin Titi Project

San Martín Titi’s

Proyecto Mono Tocón richt zich op het behoud van leefomgeving van de San Martín titi-aap.
Patrijzen

Patrijzen in het Groene Hart

We bedachten een reddingsplan om de patrijs te behouden in het Groene Hart.
IJsvogelproject in de regio

Project IJsvogel

We creëerden een nieuw natuurgebied waar de ijsvogel zich lekker thuis voelt.
Avifauna Scheurkader