Rode Panda
ONZE PROJECTEN

Patrijzen in het Groene Hart

Vroeger was de patrijs, evenals vele andere soorten akkervogels, een algemeen voorkomende soort in onze regio. De afgelopen decennia is de patrijzenpopulatie echter hard achteruitgegaan, met wel 90 tot 95%. Daarom is Avifauna met een aantal partners gestart met een reddingsplan, bedoeld om de patrijs voor de regio te behouden en de populatie zelfs te versterken.
Papegaai Gespiegeld

Nog niet te laat!

Uit onderzoek is gebleken dat er in het Bentwoud en de omliggende gebieden nog ongeveer 10 tot 20 patrijzenparen voorkomen. Het is dus nog niet te laat, maar de vogels zitten wel behoorlijk in de knel.  Het belangrijkste probleem voor de patrijs is het gebrek aan schuil-, nest- en voedselplaatsen. Om deze problemen aan te pakken, zijn we de samenwerking aangegaan met een aantal akkerbouwers, Staatsbosbeheer en terreinbeherende organisaties.  

Bloemvakken en keverbanken 

De akkerbouwers hebben een deel van hun land ingezaaid met een speciaal patrijzenmengsel. In deze bloemvakken vinden de patrijzen voedsel, kunnen ze schuilen voor roofdieren en hebben ze een veilige plek om hun eieren uit te broeden. Ook zijn er bij een aantal boeren zogeheten ‘keverbanken’ aangelegd. Dit zijn verhogingen in de akkers waar onder andere loopkevers zich thuis voelen. Dit type kevers vormt een belangrijk onderdeel van het voedsel van de patrijs.  

Patrijzenhagen en maaibeleid 

Momenteel wordt er nog hard aan gewerkt om op een aantal akkers patrijzenhagen te realiseren. Dit zijn stroken die beplant worden met laagblijvende bomen en struiken met overhangende takken. Deze hagen bieden meer beschutting voor de patrijs in het verder kale akkerlandschap. Voor de terreinbeherende instanties is het vooral van belang dat zij het maaibeleid aanpassen. Wij adviseren deze instanties over hoe ze het best met hun bermen kunnen omgaan, zodat de patrijs ook daar een veilige plek heeft. 

Bonus! 

Naast de patrijs profiteren ook allerlei andere vogelsoorten van deze maatregelen. Denk hierbij aan putters, groenlingen, veldleeuweriken en graspiepers, maar ook soorten als de torenvalk en de kerkuil. 

werken aan patrijzenproject
Beukenblad2@2x
Papegaai Gespiegeld

Overige projecten...

Panda.oogjesdicht

Red Panda Network

Red Panda Network zet zich in om de red panda en zijn leefgebied te redden.
Patrijzen

Patrijzen in het Groene Hart

We bedachten een reddingsplan om de patrijs te behouden in het Groene Hart.
IJsvogelproject in de regio

Project IJsvogel

We creëerden een nieuw natuurgebied waar de ijsvogel zich lekker thuis voelt.
Avifauna Scheurkader