Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Duurzaamheid

Wanneer je onze ideële doelstellingen doorneemt, herken je in alles onze liefde én onze zorg voor de natuur. In een tijd waarin de klimaatcrisis ontaardt in een steeds reëlere bedreiging en waarin de natuur nog steeds moet wijken voor economische belangen, maken wij ons hard voor een duurzame omgang met de planeet. Dat doen we door te investeren in onze ideële doelstellingen, maar ook door onze eigen bedrijfsvoering te verduurzamen.  

Papegaai Gespiegeld

MVO-verklaring 

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer proberen wij de impact van onze bedrijfsactiviteiten op onze omgeving te beperken en zo onze ecologische footprint te verkleinen. We investeren bijvoorbeeld in waterbesparing en -zuivering, afvalscheiding, ledverlichting en de elektrificatie van ons wagenpark.  

Ook onze NME-activiteiten dragen bij aan ons duurzame karakter, want daarmee maken we een nieuwe generatie bewust van de schoonheid van de natuur en van de gevaren die haar bedreigen. We zijn een betrokken partner voor overheid, onderwijs en ondernemers en nemen in de samenleving een actieve, positieve houding in. Het verbeteren van de wereld begint bij onszelf, maar lukt alleen in samenwerking met anderen. Voor die ambitie tekenen wij – bijvoorbeeld door onze handtekening te zetten onder de MVO-verklaring 

Green Key  

Onze inspanningen voor een duurzame bedrijfsvoering werpen hun vruchten af. In 2022 behaalde Avifauna wederom de Gouden Green Key. Dit is het hoogst haalbare niveau van hét internationale keurmerk op het gebied van duurzaamheid voor bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en de zakelijke markt. Het Green Key keurmerk erkent bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met zorg voor het milieu en de natuur. Het blijft dus niet bij mooie woorden en loze beloften, maar vertaalt zich in concrete initiatieven en resultaten die erkend en gewaardeerd worden!   

Duurzame Avifauna bus
Avifauna Scheurkader