Stem op ons!
Rode Panda
ONZE PROJECTEN

San Martín Titi’s

De San Martín titi-aap is familie van de rode titi, en komt alleen voor in de tropische bossen van Peru. Helaas wordt deze soort met uitsterven bedreigd, omdat zijn leefgebied afneemt door ontbossing voor bijvoorbeeld landbouw en groeiende steden. Daarom is Proyecto Mono Tocón opgericht. Deze organisatie zet zich in om de biodiversiteit in Peru te behouden, met focus op de San Martín titi. 
Papegaai Gespiegeld

Versnipperd leefgebied

Als gevolg van de ontbossing is het overgebleven leefgebied van de San Martín titi versnipperd geraakt. Zo is contact tussen verschillende populaties onmogelijk geworden en dat maakt de diersoort nog kwetsbaarder. In 2012 is de San Martín titi dan ook op de lijst komen te staan van ’s werelds 25 meest bedreigde primaten. Tijd voor verandering dus. 

Lokale betrokkenheid 

Proyecto Mono Tocón doet veel onderzoek naar de dieren om effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen treffen. Ook heeft de organisatie een educatief programma opgezet voor de lokale bevolking en lokale autoriteiten. Daarmee leren zij om duurzaam om te gaan met natuurlijke middelen. Het uiteindelijke doel is dat de lokale gemeenschappen steeds meer gaan samenwerken om de bossen in de regio een beschermde status te geven.  

Steun van Europese dierentuinen 

Met zowel internationale als lokale steun zijn er inmiddels verschillende initiatieven opgezet om het leefgebied van de San Martín titi te beschermen. Goede ontwikkelingen, maar om de overlevingskansen van de San Martín titi te vergroten, zijn er nog meer beschermde gebieden nodig. Daarom krijgt Proyecto Mono Tocón steun van verschillende Europese dierentuinen, waaronder Vogelpark Avifauna, om dit geweldige werk voort te zetten. 

 

San Martin titiproject
Beukenblad2@2x
Papegaai Gespiegeld

Overige projecten...

Panda.oogjesdicht

Red Panda Network

Red Panda Network zet zich in om de red panda en zijn leefgebied te redden.
witkopgier

Gieren in Afrika

Een gezamenlijke inspanning om in Afrika de snelle daling van het aantal gieren te stoppen.
IJsvogelproject in de regio

Project IJsvogel

We creëerden een nieuw natuurgebied waar de ijsvogel zich lekker thuis voelt.
Avifauna Scheurkader