Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Verslaglegging

Vogelpark Avifauna is een erkende ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Al onze opbrengsten investeren we weer terug in onze dieren en ons park. Als ANBI-stichting zijn we ook transparant over het reilen en zeilen van onze organisatie. We geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, investeringen, kosten en resultaten. Wil jij je verdiepen in onze organisatie? Dat kan met onderstaande documenten. 

Papegaai Gespiegeld

De verslagen

Publieksjaarverslag 

Natuurlijk, de feiten en cijfers zijn belangrijk, maar zij spreken zelden voor zich. In het publieksjaarverslag geven wij er kleur en smaak aan, in woord en beeld. Je maakt kennis met onze medewerkers, krijgt meer zicht op onze maatschappelijke betekenis en komt heel veel te weet over de dieren en de belevenissen in ons park. Nieuwgierig? Blader gauw door naar het publieksjaarverslag 2022. Liever een exemplaar thuisgestuurd krijgen? Mail je verzoek dan naar contact@avifauna.nl.  

Bestuursverslag 

In het bestuursverslag legt ons bestuur verantwoording af over het jaar. Het is een feitelijk en tekstueel verslag waarin de belangrijkste ontwikkelingen aan bod komen en waarin de jaarcijfers worden toegelicht.   

ANBI-standaardformulier 

Alle ANBI-stichtingen zijn verplicht om hun belangrijkste gegevens op de website te publiceren. Sinds 1 januari 2021 is daartoe een standaardformulier beschikbaar gesteld. Naast financiële gegevens biedt dit formulier ruimte aan een korte opsomming van doelstellingen, bestuursleden, doelgroepen, beleid en activiteiten.

Avifauna Scheurkader