Maki Tail
Rode Panda
Vogelpark Avifauna

Samenwerkingen

Samenwerken is voor Vogelpark Avifauna een tweede natuur. We hebben niet alleen een uitgebreid partnernetwerk opgebouwd rondom onze ideële doelstellingen, maar maken ook deel uit van diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van toerisme en recreatie. We stellen een aantal belangrijke partners graag aan je voor.  

ANBI

Vogelpark Avifauna en onze activiteiten op het gebied van natuurbescherming en -educatie zijn ondergebracht in twee stichtingen zonder winstoogmerk. Wist jij dat ons dierenpark ook is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Vanwege de ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen, wat deze vorm van ondersteuning extra aantrekkelijk maakt. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden

Anbi Logo
Green Key Logo

Green Key

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. In 2022 behaalde Avifauna wederom de Gouden Green Key. Dit is het hoogst haalbare niveau van hét internationale keurmerk op het gebied van duurzaamheid voor bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en de zakelijke markt. Het Green Key keurmerk erkent bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met zorg voor het milieu en de natuur. Bij Avifauna zie je dat bijvoorbeeld terug aan waterbesparing en –zuivering en ledverlichting.  

Van der Valk

Vogelpark Avifauna was tot 2013 eigendom van het Van der Valk concern. In deze jaren is het vogelpark onder leiding van de familie uitgegroeid tot een officiële dierentuin. In 2013 zijn de activiteiten echter gescheiden om recht te doen aan de veranderende missie en visie. Sindsdien is Vogelpark Avifauna een officiële stichting zonder winstoogmerk, wat betekent dat alle inkomsten direct naar het park en de dieren gaan! Van der Valk Avifauna verzorgt wel nog alle horeca op en om het park. 

Van Der Valk
Logo Nvd

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)

De NVD, opgericht in 1966, is de overkoepelende organisatie van de 13 grootste Nederlandse dierentuinen. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid. De aangesloten dierentuinen werken nauw samen op het gebied van instandhoudingsprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. Zij hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties. Het lidmaatschap geldt dus als een kwaliteitskeurmerk.  

European Association for Zoos and Aquaria (EAZA)

EAZA is een overkoepelende organisatie voor kwaliteitsdierentuinen en -aquaria in Europa en het Midden-Oosten. De EAZA is in 1992 opgericht en telt meer dan 400 leden. EAZA heeft de missie om Europese dierentuinen met elkaar te laten samenwerken, zodat zij de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud zo professioneel mogelijk kunnen uitdragen. Avifauna schakelt voortdurend met EAZA-dierentuinen om een evenwichtig collectiebeleid te voeren en gezonde populaties op te bouwen. 

EAZA logo
Logo Pret

PReT

PReT is het platform voor Recreatie en Toerisme in Alphen aan den Rijn en omgeving. Hierin werken ondernemers samen met de gemeente en andere stakeholders aan de recreatieve aantrekkingskracht van de stad. Met Avifauna, Archeon en Boskoop als iconen en publiekstrekkers, heeft Alphen alles in zich om hét centrale knooppunt van het Groene Hart te worden. Binnen PReT maken we ons sterk om die toeristische kracht beter zichtbaar te maken en door te ontwikkelen. 

Het Groene Hart van Holland

Het Groene Hart van Holland is een platform waarop ondernemers, marketingorganisaties en   overheden de toeristische kracht van Het Groene Hart benadrukken en bundelen. Met zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter vormt dit gebied een tegenpool voor steden eromheen. Het brede palet aan recreatieve activiteiten, streekproducten en natuurlandschappen wordt hier onder de aandacht gebracht bij een breed publiek. Avifauna, van oudsher geworteld in dit gebied, draagt daar graag aan bij.   

Groene Hart
Adfund Logo

Adfund Begeleid Werken

Adfund Begeleid Werken biedt dagbesteding aan mensen die een licht verstandelijke beperking, een beperking in het autistisch spectrum of een geringe psychische beperking hebben. Avifauna werkt samen met deze partnerorganisatie om een ploeg van 12 tot 15 cliënten een zinvolle dagbesteding te bieden in ons dierenpark. Deze collega’s worden vanuit Avifauna ondersteund door een vaste begeleider, die de werkzaamheden afstemt op de individuele voorkeuren en mogelijkheden. Samen met de begeleiders van Adfund leren wij hun om verantwoordelijkheid te dragen, zodat zij ervaren dat zij echt meedraaien in de samenleving.

 

Avifauna Scheurkader