Rode Panda
ONZE PROJECTEN

Gieren in Afrika

Gieren zijn hartstikke belangrijk voor de natuur. Helaas wordt deze vogelsoort ernstig bedreigd door het verlies van leefgebied en vooral door stropers. Stropers vergiftigen de gieren namelijk via achtergelaten kadavers, omdat deze vogels hun stropersactiviteiten verraden. Avifauna ondersteunt diverse projecten die de snelle daling van het aantal gieren proberen te stoppen.
Papegaai Gespiegeld

Schoonmaakploeg

Gieren worden ook wel ‘de schoonmaakploeg van de natuur’ genoemd. Zij zorgen er namelijk voor dat het leefgebied van vele dieren opgeruimd blijft. Gieren eten de kadavers op, waardoor er geen rottende vleesresten achterblijven. Daarmee gaan zij ook de verspreiding van ziektes onder mens en dier tegen. Hartstikke handig! Stropers zijn echter minder blij met deze vogels, omdat de rondcirkelende gieren de plek verklappen waar stropers actief zijn. Daarom vergiftigen ze de kadavers en daarmee doden ze grote aantallen gieren, soms wel 150 tot 500 gieren in één keer. Aangezien gieren maar één ei per jaar leggen, loopt hun populatie in deze bedreigende omstandigheden razendsnel terug. 

Volgen met gps 

Wageningen University & Research doet onderzoek naar deze vogels om beter inzicht te krijgen in waar de gieren leven, hoe de verschillende populaties in verbinding staan en welke bedreigingen er zijn. Deze informatie is hard nodig om de gieren gericht te kunnen beschermen. Vogelpark Avifauna heeft voor dit project gps-materiaal gesponsord om een aantal witkopgieren te volgen. Deze soort is het meest bedreigd van alle soorten Afrikaanse gieren.  

Rapid Response Teams 

Ook draagt Avifauna bij aan het tegengaan van vergiftiging van de gieren in Afrika middels financiële bijdragen aan de ‘rapid response teams’. Zij zorgen ervoor dat de gieren sneller worden gered en opgevangen wanneer zij zijn vergiftigd. Daarnaast ruimen de rapid response teams het gif snel op, zodat niet nóg meer dieren vergiftigd raken. En zij verzamelen zoveel mogelijk bewijsmateriaal voor eventuele rechtszaken tegen de stropers.  

Kapgier
Beukenblad2@2x
Papegaai Gespiegeld

Overige projecten...

San Martin Titi Project

San Martín Titi’s

Proyecto Mono Tocón richt zich op het behoud van leefomgeving van de San Martín titi-aap.
Panda.oogjesdicht

Red Panda Network

Red Panda Network zet zich in om de red panda en zijn leefgebied te redden.
Patrijzen

Patrijzen in het Groene Hart

We bedachten een reddingsplan om de patrijs te behouden in het Groene Hart.
Avifauna Scheurkader