Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Werkwijze NME

Stichting Vogelpark Avifauna vindt bescherming van de natuur heel erg belangrijk. Natuur- en milieueducatie (NME) kan hieraan bijdragen. Daarom heeft Avifauna een NME aanbod voor scholen in de regio. Avifauna heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten en schoolbesturen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.  

Papegaai Gespiegeld

Producten aanvragen

Het aanvragen van producten kan door alle scholen in de gemeenten Alphen aan den Rijn,  Kaag & Braassem en Nieuwkoop worden gedaan via onze website; avifauna.i-reserve.net. Voor het aanvragen van de producten dien je je online te registreren. Na het registeren vind je gemakkelijk al je reserveringen terug in de online omgevingen onder ‘mijn reserveringen’.

De coördinator draagt zorg voor coördinatie van de Natuur- en Milieueducatie op school en is daarmee de contactpersoon voor het NME-team van Stichting Vogelpark Avifauna. Per onderwijs locatie is er één coördinator aanwezig. Is er tijdelijk geen coördinator, dan neemt de locatie manager de taken waar.

Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een convenant afgesloten met de schoolbesturen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Alle basisscholen hebben daarbij recht op een beperkt aantal NME producten, naar gelang het aantal groepen, bestaande uit excursies, leskisten en/of materiaalpakketten. Scholen betalen per leerling een bedrag en de gemeente vult dat verder aan. De gemeente betaalt in verhouding ongeveer 2/3 van de kosten en de scholen 1/3. Voor de uitvoering van het convenant is Stichting Vogelpark Avifauna verantwoordelijk en in deze hoedanigheid mede ondertekenaar van het convenant.

Scholen mogen één product aanvragen voor elke groep. Elke groep mag een excursie, leskist of materiaalpakket kiezen. Wanneer de school bestaat uit 8 groepen mogen er dus 8 producten aangevraagd worden. Dat mogen dus ook 8 excursies zijn of 8 leskisten, et cetera.

Gemeente Kaag & Braasem en Gemeente Nieuwkoop

Voor alle onderwijslocaties in de gemeenten Kaag & Braasem en Nieuwkoop geldt dat zij zich voor een onbeperkt aantal activiteiten in kunnen schrijven. Dit kunnen zowel, excursies, materiaalpakketten, leskisten of gastlessen zijn.

De factuur wordt aan het eind van het schooljaar naar de school of het schoolbestuur gestuurd.

Het instapbedrag dat voorgaande jaren werd gerekend is komen te vervallen. Per aanvraag (school) worden er wel administratiekosten in rekening gebracht (€10,00). Hieronder vallen alle handelingskosten die volgen vanaf het moment dat er een groep van een school zich aanmeldt voor een activiteit.

Kosten per product:

  • Materiaalpakket: €45,-
  • Leskist: €50,-
  • Excursie/Gastles: €75,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.