Rode Panda
VOGELPARK AVIFAUNA

Overige projecten

Naast het reguliere programma bieden we ook verschillende losse projecten aan. Soms op eigen initiatief, maar ook op verzoek van gemeenten of de Omgevingsdienst. Afval & klimaatverandering blijven hete hangijzers en dus ook dit jaar weer aandacht voor deze thema’s. Geïnteresseerd in voedseleducatie? De nieuwe voedselmenukaart staat nu online. Interesse? Stuur ons een mailtje!

Papegaai Gespiegeld

Voedselmenukaart

Wilt u als school, leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? Via de voedselmenukaart vindt u meer informatie over de thema’s en het aanbod van activiteiten in Alphen aan den Rijn en omgeving!

Meer informatie of hulp?

De gezonde schooladviseur van de GGD of JOGG regisseur kunnen u adviseren bij het structureel werken aan goede voeding binnen uw organisatie.

GGD

Contact: GBjeugd@ggdhm.nl

www.gezondeschoolhollandsmidden.nl

JOGG

Contact: e.littink@alphenbeweegt.nl

www.alphenbeweegt.nl/jongeren-op-gezond-gewicht

Excursie: De Schatzoekers

Op Ecopark de Limes in Alphen aan den Rijn wordt op één van de modernste manieren afval gescheiden en ingezameld. Hierdoor kan afval goed gerecycled worden. Dat zorgt voor een beter milieu en bespaart grondstoffen en geld.

De Schatzoekers op Ecopark de Limes worden blij van alle schatten die daar door bewoners van Alphen aan den Rijn worden ingeleverd. Zij zien het afval niet als afval, maar als waardevolle schatten waarmee nieuwe dingen gemaakt kunnen worden. 

Na deze les weten de kinderen in de Gemeente Alphen aan den Rijn dat afval nog gebruikt kan worden als grondstof. Ze weten hoe ze afval moeten scheiden, kunnen hergebruiken of kunnen voorkomen. Ze maken kennis met het Ecopark als plek waar je afval gescheiden kunt inleveren. 

De les bestaat uit een voorbereiding op school, een actieve les op Ecopark en een verwerkingsles terug op school.

Locatie en tijd

Deze excursie vindt plaats op het Ecopark de Limes in Alphen aan den Rijn en duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten per groep. De excursie wordt verzorgd door Karen van ’t Padje. Aanmelden voor de excursie is mogelijk voor alle scholen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is een gratis project en kan dus extra bovenop het NME-aanbod worden gereserveerd.

Aanmelden

Aanmelden voor de excursie Schatzoekers kan het gehele jaar door via Karen van ’t Padje: kvantpadje@alphenaandenrijn.nl

De Afvalvrije School: The Challenge!

Welke school lukt het om helemaal afvalvrij te worden? Wilt u met uw school het restafval verminderen? Of zelfs helemaal geen restafval meer produceren? Doe dan mee met het project Afvalvrije School…de Challenge, waarbij scholen de strijd met elkaar aangaan! Dit kan door afval goed te scheiden en de kinderen minder afval meet te laten nemen naar school voor bijvoorbeeld pauzesnacks en traktaties. De gemeente kan het scheiden van PMD (plastics, metaal en drankkartons) voor u faciliteren.

Voorwaarde aan deelname is dat de school minimaal 2 gastlessen (zwerf)afval of 1 gastles en een excursie naar Ecopark de Limes per klas afneemt. Commitment van zowel directie, docenten als leerlingen is bij deelname onontbeerlijk, zo zijn er bijvoorbeeld een aantal ‘afvalweegmomenten’. 

Wilt u niet meedoen met de Challenge maar wel afvalvrij worden? Neem ook dan contact met ons op. 

Aanmelden

Het project start in oktober 2023 en duurt tot aan de zomervakantie. Aanmelden voor de Challenge is mogelijk voor alle scholen uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is een gratis project en kan dus extra bovenop het NME-aanbod worden gereserveerd. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van ’t Padje: kvantpadje@alphenaandenrijn.nl

Hoe helpt de gemeente nog meer?

Wilt u gewoon af en toe met de kinderen de schoolomgeving opruimen of een minder groot project organiseren? De gemeente kan u daarbij helpen.

Uitleen materialen

Iedere school of BSO kan afvalknijpers, vuilniszakken, hesjes en handschoenen aanvragen bij de gemeente. De school kan deze gedurende een vooraf besproken tijd in bruikleen krijgen. Na afloop worden de geleende materialen en het verzamelde afval opgehaald door de gemeente.

Interactieve gastles

Er kan ook een interactieve gastles door de Schone Buurtcoaches aangevraagd worden over afval. Misschien komt de burgermeester of wethouder even langs! Deze les is geschikt voor alle groepen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of verdere mogelijkheden bespreken, neemt u dan contact op met Karen van ’t Padje: kvantpadje@alphenaandenrijn.nl